2023 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus 

2022 metai 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirčio ataskaitos

2022 m. II ketvirčio ataskaitos

2022 m. I ketvirčio ataskaitos

2021 metai 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketvirčio ataskaitos

2021 m. II ketvirčio ataskaitos

2021 m. I ketvirčio ataskaitos

2020 metai

II ketvirtis

forma+2 ML 4000014 sąmata

forma+2 SB 4000011 sąmata

forma+2 SB 4000458 sąmata vad.

forma+2 SB 4000459 sąmata šv.pagalba f

forma+2 Tėvų mokestis

Mokėtinų sumų 9 pr. (4 F) 2020 

Aiškinamasis raštas 001 (3)

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 001

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (1)

FBA (1)

forma+2 ML 4000014 sąmata (2)

forma+2 SB 4000011 sąmata (2)

forma+2 SB 4000458 sąmata vad. (2)

forma+2 SB 4000459 sąmata šv.pagalba

forma+2 Tėvų mokestis (2)

forma+4 (1)

Įstaigai detalizacija 4 forma (1)

VRA (1)

2019 metai

Metinė ataskaita

Aiškinamasis raštas 2020-03-13 (1)

forma+2 ML 4000014 sąmata (4)

forma+2 ML 4000440 sąmata vad. (3)

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba (3)

forma+2 Nemokamas maitinimas (3)

forma+2 SB 4000011 sąmata (4)

forma+2 SB 4000114 sąmata (1)

forma+2 SB 4000458 sąmata vad. (4)

forma+2 SB 4000459 sąmata šv.pagalba (2)

forma+2 Tėvų mokestis (4)

forma+4 (3)

Įstaigai detalizacija 4 forma (1) (2)

Finansinės  ataskaitos

III ketvirtis

Finanasinės būklės ataskaita

forma+2 ML 4000014 sąmata (1)

forma+2 ML 4000440 sąmata vad. (1)

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba (1)

forma+2 Nemokamas maitinimas (1)

forma+2 SB 4000011 sąmata (1)

forma+2 SB 4000458 sąmata vad. (1)

forma+2 Tėvų mokestis (1)

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

FBA (2)

forma+2 ML 4000014 sąmata (5)

forma+2 ML 4000440 sąmata vad. (4)

forma+2 Nemokamas maitinimas (4)

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba (4)

forma+2 SB 4000011 sąmata (5)

forma+2 SB 4000114 sąmata (2)

forma+2 SB 4000458 sąmata vad. (5)

forma+2 SB 4000991 sąmata remontai (3)

forma+2 Tėvų mokestis (5)

forma+4 (4)

Kopija Įstaigai detalizacija 4 forma (1)

VRA (2)

I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

forma+4

forma+2 Tėvų mokestis

forma+2 SB 4000011 sąmata

forma+2 Nemokamas maitinimas

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba

forma+2 ML 4000440 sąmata vad.

forma+2 ML 4000014 sąmata

forma+2 SB 4000458 sąmata vad.

forma+2 SB 4000991 sąmata remontai

forma+2 Tėvų mokestis (1)

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 metai

Metinė ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2+forma -21 šaltinis (1)

2+forma -krepšelis (4)

2+forma NM (3)

2+forma -savivaldybės lėšos (3)

2+forma -savivaldybės lėšos tvora (1)

2+forma tėvų mokestis (3)

F4 SAV

III ketvirtis

Veiklos rezultatu ataskaita

Finansines bukles ataskaita III ketv

2+forma tėvų mokestis (2)

2+forma -savivaldybės lėšos tvora

2+forma -savivaldybės lėšos (2)

2+forma NM (2)

2+forma -krepšelis (3)

2+forma -21 šaltinis

II ketvirtis

3VSAFASpp (1) (1)

2VSAFASpp (3)

2+forma tėvų mokestis (1)

2+forma -savivaldybės lėšos remonto darbai

2+forma -savivaldybės lėšos (1)

2+forma NM (1)

2+forma -krepšelis (2)

I ketvirtis

3VSAFASpp (1)

2VSAFASpp (2)

2+forma -krepšelis

2+forma NM

2+forma -savivaldybės lėšos

2+forma tėvų mokestis

2017 metai

Metinė ataskaita

4 FORMA 2017-12-31

Forma Nr. 2- remontas (1)

Forma Nr. 2- 21 šaltinis pedagogai

Forma Nr. 2- 21 šaltinis

Forma Nr. 2- krepšelis (3)

Forma Nr. 2- lėšų likučiai (6)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (4)

Forma Nr. 2- sav.lėšos (6)

Forma Nr. 2- tėvų mokestis (3)

Finansines būklės ataskaita

III ketvirtis

4 FORMA 2017-09-30

Forma Nr. 2- tėvų mokestis (2)

Forma Nr. 2- sav.lėšos (4)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (3)

Forma Nr. 2- lėšų likučiai (5)

Forma Nr. 2- krepšelis (2)

Forma Nr. 2- remontas

II ketvirtis

4 FORMA 2017-06-30

Forma Nr. 2- krepšelis (1)

Forma Nr. 2- lėšų likučiai (3)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (1)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (2)

Forma Nr. 2- sav.lėšos (2)

Forma Nr. 2- tėvų mokestis (1)

I ketvirtis

Forma Nr. 2- krepšelis

Forma Nr. 2- lėšų likučiai

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas

Forma Nr. 2- sav.lėšos

Forma Nr. 2- tėvų mokestis

Forma Nr. 4 2017-03-31