2019 metai

III ketvirtis

Finanasinės būklės ataskaita

forma+2 ML 4000014 sąmata (1)

forma+2 ML 4000440 sąmata vad. (1)

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba (1)

forma+2 Nemokamas maitinimas (1)

forma+2 SB 4000011 sąmata (1)

forma+2 SB 4000458 sąmata vad. (1)

forma+2 Tėvų mokestis (1)

Veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

forma+4

forma+2 Tėvų mokestis

forma+2 SB 4000011 sąmata

forma+2 Nemokamas maitinimas

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba

forma+2 ML 4000440 sąmata vad.

forma+2 ML 4000014 sąmata

forma+2 SB 4000458 sąmata vad.

forma+2 SB 4000991 sąmata remontai

forma+2 Tėvų mokestis (1)

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 metai

Metinė ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2+forma -21 šaltinis (1)

2+forma -krepšelis (4)

2+forma NM (3)

2+forma -savivaldybės lėšos (3)

2+forma -savivaldybės lėšos tvora (1)

2+forma tėvų mokestis (3)

F4 SAV

III ketvirtis

Veiklos rezultatu ataskaita

Finansines bukles ataskaita III ketv

2+forma tėvų mokestis (2)

2+forma -savivaldybės lėšos tvora

2+forma -savivaldybės lėšos (2)

2+forma NM (2)

2+forma -krepšelis (3)

2+forma -21 šaltinis

II ketvirtis

3VSAFASpp (1) (1)

2VSAFASpp (3)

2+forma tėvų mokestis (1)

2+forma -savivaldybės lėšos remonto darbai

2+forma -savivaldybės lėšos (1)

2+forma NM (1)

2+forma -krepšelis (2)

I ketvirtis

3VSAFASpp (1)

2VSAFASpp (2)

2+forma -krepšelis

2+forma NM

2+forma -savivaldybės lėšos

2+forma tėvų mokestis

2017 metai

Metinė ataskaita

4 FORMA 2017-12-31

Forma Nr. 2- remontas (1)

Forma Nr. 2- 21 šaltinis pedagogai

Forma Nr. 2- 21 šaltinis

Forma Nr. 2- krepšelis (3)

Forma Nr. 2- lėšų likučiai (6)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (4)

Forma Nr. 2- sav.lėšos (6)

Forma Nr. 2- tėvų mokestis (3)

Finansines būklės ataskaita

III ketvirtis

4 FORMA 2017-09-30

Forma Nr. 2- tėvų mokestis (2)

Forma Nr. 2- sav.lėšos (4)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (3)

Forma Nr. 2- lėšų likučiai (5)

Forma Nr. 2- krepšelis (2)

Forma Nr. 2- remontas

II ketvirtis

4 FORMA 2017-06-30

Forma Nr. 2- krepšelis (1)

Forma Nr. 2- lėšų likučiai (3)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (1)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (2)

Forma Nr. 2- sav.lėšos (2)

Forma Nr. 2- tėvų mokestis (1)

I ketvirtis

Forma Nr. 2- krepšelis

Forma Nr. 2- lėšų likučiai

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas

Forma Nr. 2- sav.lėšos

Forma Nr. 2- tėvų mokestis

Forma Nr. 4 2017-03-31

2016 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pnigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31 d. duomenis

I ketvirtis

2 forma krepšelis

2 forma Savivaldybės lėšos

2 forma Tėvų mokestis

4 FORMA 2016 -03-31 (1)

II ketvirtis

2 forma Krepšelis

2 forma Savivaldybės lėšos

2 forma Tėvų mokestis

4 FORMA 2016 -06-30 (1)

 III ketvirtis

2 forma Krepšelis

2 forma Savivaldybės lėšos

2 forma Tėvų mokestis

4 FORMA 2016 -09-30 (1)

 Metinė ataskaita

2 forma Krepšelis

2 forma NM (1)

2 forma šaltinis (1)

2 forma Savivaldybės lėšos

2 forma Tarpusavio atsiskaitymai

2 forma Tėvų mokestis

4 FORMA 2016 -12-31 (1)


2015 metai

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

4 FORMA 2015 -12-31

2 forma prie sakymo Nr. 1K-407-tėvų mokestis

2 forma prie sakymo Nr. 1K-407-sav.lėšos

2 forma prie sakymo Nr. 1K-407-remonto darbai

2 forma prie sakymo Nr. 1K-407-nemokamas maitinimas

2 forma prie sakymo Nr. 1K-407-MMA

2 forma prie sakymo Nr. 1K-407-krepšelis (1)

2 forma prie sakymo Nr. 1K-407-elektra (1)