2022 metai 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirčio ataskaitos

2022 m. II ketvirčio ataskaitos

2022 m. I ketvirčio ataskaitos

2021 metai 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketvirčio ataskaitos

2021 m. II ketvirčio ataskaitos

2021 m. I ketvirčio ataskaitos

2020 metai

II ketvirtis

forma+2 ML 4000014 sąmata

forma+2 SB 4000011 sąmata

forma+2 SB 4000458 sąmata vad.

forma+2 SB 4000459 sąmata šv.pagalba f

forma+2 Tėvų mokestis

Mokėtinų sumų 9 pr. (4 F) 2020 

Aiškinamasis raštas 001 (3)

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 001

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas (1)

FBA (1)

forma+2 ML 4000014 sąmata (2)

forma+2 SB 4000011 sąmata (2)

forma+2 SB 4000458 sąmata vad. (2)

forma+2 SB 4000459 sąmata šv.pagalba

forma+2 Tėvų mokestis (2)

forma+4 (1)

Įstaigai detalizacija 4 forma (1)

VRA (1)

2019 metai

Metinė ataskaita

Aiškinamasis raštas 2020-03-13 (1)

forma+2 ML 4000014 sąmata (4)

forma+2 ML 4000440 sąmata vad. (3)

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba (3)

forma+2 Nemokamas maitinimas (3)

forma+2 SB 4000011 sąmata (4)

forma+2 SB 4000114 sąmata (1)

forma+2 SB 4000458 sąmata vad. (4)

forma+2 SB 4000459 sąmata šv.pagalba (2)

forma+2 Tėvų mokestis (4)

forma+4 (3)

Įstaigai detalizacija 4 forma (1) (2)

Finansinės  ataskaitos

III ketvirtis

Finanasinės būklės ataskaita

forma+2 ML 4000014 sąmata (1)

forma+2 ML 4000440 sąmata vad. (1)

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba (1)

forma+2 Nemokamas maitinimas (1)

forma+2 SB 4000011 sąmata (1)

forma+2 SB 4000458 sąmata vad. (1)

forma+2 Tėvų mokestis (1)

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

FBA (2)

forma+2 ML 4000014 sąmata (5)

forma+2 ML 4000440 sąmata vad. (4)

forma+2 Nemokamas maitinimas (4)

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba (4)

forma+2 SB 4000011 sąmata (5)

forma+2 SB 4000114 sąmata (2)

forma+2 SB 4000458 sąmata vad. (5)

forma+2 SB 4000991 sąmata remontai (3)

forma+2 Tėvų mokestis (5)

forma+4 (4)

Kopija Įstaigai detalizacija 4 forma (1)

VRA (2)

I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

forma+4

forma+2 Tėvų mokestis

forma+2 SB 4000011 sąmata

forma+2 Nemokamas maitinimas

forma+2 ML 4000441 sąmata šv.pagalba

forma+2 ML 4000440 sąmata vad.

forma+2 ML 4000014 sąmata

forma+2 SB 4000458 sąmata vad.

forma+2 SB 4000991 sąmata remontai

forma+2 Tėvų mokestis (1)

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 metai

Metinė ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2+forma -21 šaltinis (1)

2+forma -krepšelis (4)

2+forma NM (3)

2+forma -savivaldybės lėšos (3)

2+forma -savivaldybės lėšos tvora (1)

2+forma tėvų mokestis (3)

F4 SAV

III ketvirtis

Veiklos rezultatu ataskaita

Finansines bukles ataskaita III ketv

2+forma tėvų mokestis (2)

2+forma -savivaldybės lėšos tvora

2+forma -savivaldybės lėšos (2)

2+forma NM (2)

2+forma -krepšelis (3)

2+forma -21 šaltinis

II ketvirtis

3VSAFASpp (1) (1)

2VSAFASpp (3)

2+forma tėvų mokestis (1)

2+forma -savivaldybės lėšos remonto darbai

2+forma -savivaldybės lėšos (1)

2+forma NM (1)

2+forma -krepšelis (2)

I ketvirtis

3VSAFASpp (1)

2VSAFASpp (2)

2+forma -krepšelis

2+forma NM

2+forma -savivaldybės lėšos

2+forma tėvų mokestis

2017 metai

Metinė ataskaita

4 FORMA 2017-12-31

Forma Nr. 2- remontas (1)

Forma Nr. 2- 21 šaltinis pedagogai

Forma Nr. 2- 21 šaltinis

Forma Nr. 2- krepšelis (3)

Forma Nr. 2- lėšų likučiai (6)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (4)

Forma Nr. 2- sav.lėšos (6)

Forma Nr. 2- tėvų mokestis (3)

Finansines būklės ataskaita

III ketvirtis

4 FORMA 2017-09-30

Forma Nr. 2- tėvų mokestis (2)

Forma Nr. 2- sav.lėšos (4)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (3)

Forma Nr. 2- lėšų likučiai (5)

Forma Nr. 2- krepšelis (2)

Forma Nr. 2- remontas

II ketvirtis

4 FORMA 2017-06-30

Forma Nr. 2- krepšelis (1)

Forma Nr. 2- lėšų likučiai (3)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (1)

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas (2)

Forma Nr. 2- sav.lėšos (2)

Forma Nr. 2- tėvų mokestis (1)

I ketvirtis

Forma Nr. 2- krepšelis

Forma Nr. 2- lėšų likučiai

Forma Nr. 2- nemokamas maitinimas

Forma Nr. 2- sav.lėšos

Forma Nr. 2- tėvų mokestis

Forma Nr. 4 2017-03-31