2021-2022 m.m. įstaigoje veikiančios darbo grupės

    DARBO TARYBA

    Irena Šmigelskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Jolanta Brazauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Rima Kurbakovienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ

    Ala Ziuganova ikimokyklinio ugdymo mokytoja – grupės pirmininkė

    Irena Šmigelskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Inga Kvaraciejienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Jevgenija Babonienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Erika Urbienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, psichologė

    VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

    Erika Urbienė ikimokykl. ugdymo mokytoja, psichologė

    Alina Jasovičienė ikimokykl. ugdymo mokytoja

    Anžela Janovič ikimokykl. ugdymo mokytoja, soc.pedagogė

    Marija Volkova direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Edita Zaksienė logopedė

    Aldona Vaitkevičiūtė priešmokykl. ugdymo mokytoja

    Audronė Baltulionytė ikimokykl. ugdymo mokytoja

    VIDAUS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

    Lidija Molevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Dijana Kanarskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Birutė Pajarskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Audronė Baltulionytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    MOKYKLOS TARYBA

    Irena Šmigelskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja – (tarybos pirmininkė)

   Jevgenija Babonienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Aldona Sabonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Jolita Meldaikienė tėvų atstovė

    Agnė Bendinskienė tėvų atstovė

    Daiva Dabašauskienė tėvų atstovė

    Edita Borisevič bendruomenės atsovė

    MOKYTOJŲ TARYBA

    Ona Varanauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

    Renata Voitkevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Rima Kurbakovienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Ala Ziuganova ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Virginija Klimavičienė meninio ugdymo mokytoja

    MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

    Aušra Pauliukonienė-Butkevič direktorė

    Ala Ziuganova ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Jolanta Brazauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Aldona Vaitkevičiūtė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Inga Ruseckienė tėvų atstovė

    Marija Volkova direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Dovilė Janušauskaitė Vilniaus miesto savivaldybės admininstracijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

 

    2019-2020-m.m.-darbo-grupės