Prašymo forma: Dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios

PPT atmintinė tėvams "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRADŽIOS IR VAIKO BRANDUMO UGDYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR VAIKO UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO"

 

Įstaigoje vykdomos neformaliojo ugdymo pagrindinės programos:

Priesmokyklinio ugdymo Bendroji Programa patvirtinta 2022 08 24

Bendrojo ugdymo programą ,,Žingsneliai“, Programa skirta 2-6 metų vaikams.

Pedagogų parengtą programa, į  kurią integruota "Žmogaus saugos programa" Patvirtinta steigėjo 2007 m.

(atnaujinta ir pritarta steigėjo 2017 m. rugpjūčio 28 d. Įsak. Nr. 30-2109). 

 Ugdyme vadovaujamasi:

   Priešmokyklinio Ugdymo Bendrosios Programos įgyvendinimo rekomendacijomis

Priešmokyklinio ugdymo aprašu 

STEAM priešmokykliniame amžiuje

Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis

Pasiekimų vertinimas

Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami du kartus per metus el. dienyne https://www.musudarzelis.com/ (gali stebėti tik prisijungę tėvai)

Vyksta individualūs aptarimai pagal grafiką (grafiką  mokytojai derina su tėvais)

   Vaikai dalyvauja:

    Tarptautiniame projekte "Pasakyk pasauliui labas"

   „Bitučių“ grupės ugdytiniai su ikimokyklinio ugdymo mokytojomis Dijana Kanarskiene it Anžela Janovič dalyvauja tarptautiniame projekte “SAY HELLO TO THE WORLD” (Pasakyk pasauliui labas). Tai  projektas, sujungiantis darželius lankančius vaikus vaizdo tinklu, kuriame jie gali pamatyti vieni kitus, pamojuoti vienas kitam ir išmokti kitos kalbos žodžių. Skiriamas dėmesys įvairių kultūrų, tradicijų ir gyvenimo būdo pažinimui. Vaikai gali parodyti vieni kitiems, kaip žaidžia, kokias dainas dainuoja, kokioje aplinkoje gyvena, kokį maistą valgo, kokia kalba kalba. „Bitučių” grupės ugdytiniai šiemet susipažįsta ir draugauja su Indijos vaikais.

LTOK projekte "Lietuvos mažųjų žaidynės" ( daugiau apie projektą: https://www.ltok.lt/olimpinis-svietimas/lietuvos-mazuju-zaidynes/ );

Lietuvos futbolo federacijos LFF ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos LmFA projekte "Futboliukas" (daugiau apie projektą: https://www.asfutboliukas.lt/apie-projekta );

Darnaus vystymosi įgūdžių programoje "Darni mokykla" (daugiau apie programą: https://lvjc.lt/apie-darni-mokykla-2020/ );

Tarpatautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje "Zipio draugai" (daugiau apie programą: https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/ ).

kituose vietiniuose ir respublikiniuose projektuose.

   Mokytojai dalyvauja:

 

           DIENOS RITMAS