Darbo skelbimas - Logopedas

Įstaiga / įmonė :

Vilniaus  savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė"

 

Skelbimo įvadas:

Vilniaus  savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė" ieško logopedo nuolatiniam darbui 0,75 pareigybės, ugdomoji kalba – lietuvių.

 

Pareigos :

Pareigybės rūšis :

Specialusis pedagogas

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto

 

        Reikalavimai :
  • Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo  profesinė kvalifikacija.
  • Logopedinių mokinių ugdymo metodų išmanymas  gebėjimas juos taikyti, lavinti jų sutrikusias funkcijas;
  • Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai  dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių  tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių  tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų  darbuotojais.
  • Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso  tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
  • Gebėjimas dirbti IKT.

 

       Dokumentai, kurie turi būti   pateikti :

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas;

Gyvenimo aprašymas;

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami el. paštu: rastine@lokiukogiraitė.vilnius.lm.lt

 

Siūlome:                                 

Atlyginimas nuo 1050 Eur. iki 1480 Eur. neatskaičius mokesčių  (priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo; suma nurodyta už 1,0 etatą)

 

        Adresas :                                  Kovo 11-osios g. 54, Grigiškės, Vilnius.

 Skelbimo publikavimo data:  2023-01-10

Skelbimas galioja iki :             ———-

Darbo pradžios data:              ———-

Kontaktinė informacija:  Išsamesnę informaciją teikia Vilniaus sav. Grigškių lopšelio-darželio „Lokiuko giraitė“           direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Volkova, tel. (8 5) 243 2603,  rastine@lokiukogiraitė.vilnius.lm.lt