2000-2021 m.m. dalyvaujame:

Bendradarbiaujame su:

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi;
  • Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšeliu-darželiu ,,Pelėdžiukas“;
  • Grigiškių pradine mokykla;
  • Grigiškių Menų mokykla;
  • Vaikų teisių ir apsaugos tarnyba;
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriumi;
  • Naujamiesčio metodiniu būreliu ,,Spindulys“;
  • Vilniaus miesto Pedagogine Psichologine tarnyba;
  • Vaiko raidos centru.