Bendradarbiaujame su:

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriumi;
 • Vilniaus miesto Pedagogine Psichologine tarnyba;
 • Vaiko raidos centru;
 • Vaikų teisių ir apsaugos tarnyba;
 • Grigiškių seniūnija;
 • Grigiškių kultūros centru;
 • Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšeliu-darželiu ,,Pelėdžiukas“;
 • Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšeliu-darželiu "Rugelis";
 • Grigiškių gimnazija;
 • Grigiškių Šviesos gimnazija;
 • Grigiškių Menų mokykla;
 • Naujamiesčio metodiniu būreliu ,,Spindulys“;