Vidaus darbo tvarkos taisyklės

  NUOSTATAI

    l.d. Lokiuko giraitė nuostatai

    Mokytojų tarybos nuostatai

    Mokyklos tarybos nuostatai

    Metodinės grupės nuostatai

    TVARKOS

 Bendruomenės informavimo ir švietimo tvarka

 Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

 Vaikų apžiūros dėl niežų tvarka

 Vaikų apžiūros dėl pedikuliozės tvarka

 Veiksmų tvarka vaikui susirgus

 Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

APRAŠAI

Smurto ir prevencijos tvarkos aprašas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Nesumokėtų mokesčių už ugdymą išieškojimo aprasas 2021 03 01

Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo

   Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas