Darbo vidaus tvarkos taisykles

Vadovo veiklos ataskaita 2019

Vilniaus sav. Grigiškių lopšelio-darželio LOKIUKO GIRAITĖ direktoriaus metų veiklos ataskaita

2016-2019 m. Strateginis veiklos planas

Vadovo einamųjų metų veiklos užduotys

Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo

Ekstremalių situacijų 2017-2019 m. prevencijos priemonių planas

Ataskaita