Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Vilniaus sav. Grigiškių lopšelio-darželio LOKIUKO GIRAITĖ  2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Vilniaus sav. Grigiškių lopšelio-darželio LOKIUKO GIRAITĖ  2018 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Vadovo einamųjų metų veiklos užduotys

Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo

Ekstremalių situacijų 2017-2019 m. prevencijos priemonių planas

Ataskaita apie civilinės saugos priemonių įgyvendinimą Vilniaus lopšelyje-darželyje "Lokiuko giraitė"