Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio "Lokiuko giraitė" 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio "Lokiuko giraitė" 2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio "Lokiuko giraitė"  2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio "Lokiuko giraitė"  2018 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo

Ekstremalių situacijų 2017-2019 m. prevencijos priemonių planas