DĖL VAIKO PRALEISTŲ DIENŲ DĖL LIGOS PATEISINIMO

DĖL VAIKO PRALEISTŲ DIENŲ DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ PATEISINIMO

Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų

Prašymas dėl 50 proc. mokesčio mažinimo

Prašymas dėl 100 proc. mokesčio mažinimo