Tėvų (globėjų) teisės:

  • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
  • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
  • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus.

Tėvų (globėjų) pareigos:

  • Domėtis vaiko ugdymu ir ugdymusi.
  • Tą pačią dieną informuoti įstaigą vaikui susirgus.
  • Bendradarbiauti su pedagogais ir lopšelio-darželio vadovybe sprendžiant vaiko ugdymo ir globos klausimais.
  • Talkinti įstaigai tvarkant jos aplinką, organizuojant lopšelio-darželio, kaip vietos kultūros židinio, renginius.


Padėkų, pasiūlymų, skundų pateikimo tvarka

Padėkos, pasiūlymai, skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui. Skundai išnagrinėjami per 10 dienų.
Padėkos, pasiūlymai, skundai taip pat gali būti pateikti užklausimo formoje.

NVSC informacija tėvams:

SAM įsakymas dėl sveikatos patikrinimų 2020 m. liepos 7 d. Nr. V1615

DĖL VAIKO PRALEISTŲ DIENŲ DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ PATEISINIMO 

DĖL VAIKO PRALEISTŲ DIENŲ DĖL LIGOS PATEISINIMO 

Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

Informacija naujokų tėvams 

Taip pat rekomenduojame:

Apie ugdymą ir adaptaciją

 


tevu_linija

Nuo 2024 m. kvo 1 d. Tėvų linijos tel. nr. +370 800 900 12

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija