NVSC informacija tėvams:

SAM įsakymas dėl sveikatos patikrinimų 2020 m. liepos 7 d. Nr. V1615

Dėl vaiko ligos pateisinimo

Dėl mokinio sveikatos pažymėjimo

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

Informacija naujokų tėvams 

Taip pat rekomenduojame:

 


Tėvų (globėjų) teisės:

  • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
  • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
  • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus.

Tėvų (globėjų) pareigos:

  • Domėtis vaiko ugdymu ir ugdymusi.
  • Tą pačią dieną informuoti įstaigą vaikui susirgus.
  • Bendradarbiauti su pedagogais ir lopšelio-darželio vadovybe sprendžiant vaiko ugdymo ir globos klausimais.
  • Talkinti įstaigai tvarkant jos aplinką, organizuojant lopšelio-darželio, kaip vietos kultūros židinio, renginius.


Padėkų, pasiūlymų, skundų pateikimo tvarka

Padėkos, pasiūlymai, skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui. Skundai išnagrinėjami per 10 dienų.
Padėkos, pasiūlymai, skundai taip pat gali būti pateikti užklausimo formoje.


Sveikos atžalėlės

Sveikatos atžalėlės

Sveikos atzaleles(2017 09 27)


Jūsų vaikas – priešmokyklinukas


tevu_linija

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija