2020-2024 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 2019-2020 M.M. VEIKLOS PLANAS 

2019-2020 METŲ METODINĖS VEIKLOS PLANAS

Darbo karantino sąlygomis planas