LANKYMAS


Lopšelis-darželis dirba  nuo 6.30 iki 18.30 val.

Vaikų priėmimas  vyksta iki 8.30 val.

Apie vaiko neatvykimą ar vėlavimą privaloma informuoti auklėtojas grupių telefonų Grupių tel.nr. 

arba administraciją iki 8.30 val. telefonu (8-5) 243 26 03.

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  pildo elektroniniu būdu arba pateikia Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuoto vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą.

  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupes sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
  • Priimant vaikus į įstaigą, sudaroma elektroninė (rašytinė) sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
  • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Prašymas išbraukti iš sąrašų

 

HIGIENA IR VAIKO SVEIKATA

  • Į darželį vaikai turi būti vedami sveiki, švarūs ir tvarkingais rūbeliais (grupės vidaus taisyklės doc.).
  • Grupėje vaikai turi turėti tinkamą kambarinę avalynę su pakulne, asmeninės higienos reikmenys (nosinaites, šukas, pižamą).
  • Mažyliams įdėkite atsarginių rūbelių (,,nelaimės” atvejui).
  • Vaikai su vaistais į grupę nepriimami. Grįžę po ligos, turi pateikti gydytojo pažymą.
  • Tėvai privalo palikti auklėtojoms savo darbo ir namų telefonų numerius, kad galėtų esant reikalui, perduoti  informaciją.
  • Pirmoji medicinos pagalba suteikiama tik tėvams sutikus.