0001

 

 

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  pildo elektroniniu būdu arba pateikia Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuoto vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą.

 

LANKYMAS
 

Lopšelis-darželis dirba  nuo 6.30 iki 18.30 val.
Vaikų priėmimas  vyksta iki 8.30 val.

Apie vaiko neatvykimą ar vėlavimą privaloma informuoti grupių auklėtojas arba administraciją iki 8.30 val.
telefonu (8-5) 243 26 03.

 

HIGIENA IR VAIKO SVEIKATA

  • Į darželį vaikai turi būti vedami sveiki, švarūs ir tvarkingais rūbeliais (grupės vidaus taisyklės doc.).
  • Grupėje vaikai turi turėti tinkamą kambarinę avalynę su pakulne, asmeninės higienos reikmenys (nosinaites, šukas, pižamą).
  • Mažyliams įdėkite atsarginių rūbelių (,,nelaimės” atvejui).
  • Vaikai su vaistais į grupę nepriimami. Grįžę po ligos, turi pateikti gydytojo pažymą.
  • Tėvai privalo palikti auklėtojoms savo darbo ir namų telefonų numerius, kad galėtų esant reikalui, perduoti  informaciją.
  • Pirmoji medicinos pagalba suteikiama tik tėvams sutikus.


LANKYMOSI ĮSTAIGOJE TVARKA, PATEIKIANT PRAŠYMUS DĖL PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ

  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupes sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
  • Priimant vaikus į įstaigą, sudaroma elektroninė (rašytinė) sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
  • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Prašymas išbraukti iš sąrašų