Menu Close

Komisijos, tarybos, darbo grupės

  2023-2024 m.m. įstaigoje veikiančios darbo grupės

   

  DARBO TARYBA                                               

 Irena Šmigelskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Jolanta Brazauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Renata Voitkevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

       VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA   

     Danuta Spiridovič sandėlininkė

    Inga Kvaraciejieniė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Edita Borisevič direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

    Marija Volkova direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ                          

   Dijana Kanarskienė ikimokykl.ugdymo mokytoja-gr.                pirmininkė

    Irena Šmigelskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Inga Kvaraciejienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Jevgenija Babonienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Laimutė Mikalajūnienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Justina Voitkevič ikimokyklinio ugdymo mokytoja

     Anžela Janovič ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Virginija Klimavičienė  meninio ugdymo mokytoja

    

     VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)                                                            

    Greta Elena Vasilevska psichologė

    Alina Jasovičienė ikimokykl. ugdymo mokytoja

    Anžela Janovič ikimokykl. ugdymo mokytoja, soc.pedagogė

    Marija Volkova direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Edita Zaksienė logopedė

   Irma Simanavičienė logopedė

   Jurgita Urvakienė specialioji pedagogė

   Diana Žemaitienė logopedė

   Elena Maldžiuvienė ikimokykl. ugdymo mokytoja

  MOKYTOJŲ TARYBA

    Renata Voitkevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Žaneta Šoblinskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Inga Kvaraciejienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Ala Ziuganova ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Virginija Klimavičienė meninio ugdymo mokytoja

           

     VIDAUS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

    Lidija Molevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Dijana Kanarskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Birutė Pajarskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Audronė Baltulionytė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Irena Bakšienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Nijolė Jakštienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

       MOKYKLOS TARYBA

    Agnė Bendinskienė- tarybos pirmininkė- tėvų atstovė

    Irena Šmigelskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

   Jolanta Brazauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Aldona Sabonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Jolita Meldaikienė tėvų atstovė

    Daiva Dabašauskienė tėvų atstovė

    Artūras Čistiakovas tėvų atstovas

    Edita Borisevič bendruomenės atsovė   

  MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ

 (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

    Aušra Pauliukonienė-Butkevič direktorė

    Ala Ziuganova ikimokyklinio ugdymo mokytoja

    Jolanta Brazauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Irena Šmigelskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja

    Inga Ruseckienė tėvų atstovė

    Marija Volkova direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Dovilė Janušauskaitė Vilniaus miesto savivaldybės admininstracijos                      ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

                       

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content