Direktorės 2022 metų veiklos ataskaita

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „LOKIUKO GIRAITĖ“

Adresas: Kovo 11-osios g. 54, LT-27125 Grigiškės
Telefonas: (8 5) 2432603
Faksas: (8-5) 2434873
El. p.: rastine@lokiukogiraite.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus savivaldybės taryba
Įmonės kodas: 190648777
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Aušra Pauliukonienė-Butkevič

Lopšelis-darželis ,,Lokiuko giraitė“ įkurtas 1988 m. spalio mėn. Tai 12 grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.

Vaikai ugdomi lietuvių kalba:
4 – lopšelio grupės (1,5m-3m)
6 – darželio grupės (3m-5/6m)
2 – preišmokyklinio ugdymo grupės (5/6m-6/7m)

MISIJA

Tenkinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bendradarbiauti su socialine aplinka, sudaryti sąlygas vaikų saugumui ir darniam vystymuisi.

VIZIJA

Aukštos pedagoginės kultūros ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, visapusišką jo gebėjimų sklaidą, laisvo, doro ir atsakingo žmogaus ugdymą.

FILOSOFIJA

Vaikystė – tai ne tik pasirengimas mokyklai, ateičiai, bet ir gyvenimas čia ir dabar – smagus, turtingas, lavinantis, atitinkantis vaiko amžiaus ir raidos ypatumus, asmenines savybes.

Meilė, pagarba, pasiaukojimas, gailestingumas, pasitikėjimas, tiesos, gėrio ir grožio siekis. Jos charakterizuoja asmenybę. Ankščiau šias vaikų savybes ugdė tradicinis tikėjimas bei kultūra. Šiandien tradicinės vertibės žlunga. jei norime, kad vaikas turėtų šias žmoniškąsiais savybes, privalome jas atitinkamai ugdyti.