Gerbiami tėveliai,

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

 

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d. 

 

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

 

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, nuo 2020 m. birželio 1 d. aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

  Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

- el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;

- prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

- siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

 

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

Prašymo SP-11 forma (1)Gerbiami tėveliai,

Informuojame, kad nuo pirmadienio, t.y. balandžio 27 d. priimsime tuos vaikučius, kuriems būtina priežiūra,

kurių abu tėveliai dirba: medikai, statutiniai pareigūnai, prekybos ir Vyriausybės nustatytų paslaugų sektorių atstovai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/deaf8694663011eaa02cacf2a861120c/boraRxSiiy?jfwid=11p6e3gcz8

„Pagal Vyriausybės nutarimą, reikia pateikti iš darbdavių pažymas, jog abu tėvai tikrai nuo balandžio 27 d. dirba.

Jeigu tėvai turi nedarbingumo pažymėjimą vaikui prižiūrėti arba jiems skirta prastova, vykdo nuotolinį darbą iš namų, tokiu atveju jie vaiko į darželį vesti kol kas negalės.

Vaikų priežiūrą įstaigoje vykdys nebūtinai pedagogai (pagal Vyriausybės nutarimą, darželiai veiklos nevykdo).

Dėl atsiradusio priežiūros poreikio, prašome skubiai informuoti grupės auklėtoją. Duomenys reikalingi pradėti vykdyti veiklai.

P.S.

Informuojame, kad šiuo metų įstaigoje vyksta virtuvės remontas. Maitinimas bus užsakomas vaikų maitinimą teikiančiose įmonėse.

 

Darželio administracija 

 

Vadovaujantis  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymu

ugdymo įstaigų veikla stabdoma, vaikai nepriimami nuo kovo 13 d. iki balandžio 17 d.

                                                                                                                                                        

nuo š. m. kovo 13 d. pradėtas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu.

Mūsų įstaigos pedagogai vykdo ugdymą
Facebook Messenger susirašinėjimų ir pokalbių programoje (sukurtos paskyros kiekvienai darželio grupei) ir Padlet programoje.

Tėvams ir pedagogams papildomai siūlome naudotis: https://www.e-mokymosi.lt/courses/ugdymosi-avilys

Metodinio įrankio paskirtis – kurti ir kaupti didaktinę medžiagą (pagal ugdymosi sritis ir vaikų amžiaus grupes) veikloms plėtoti nuotoliniu būdu, dalintis metodinėmis gairėmis atvirame portale, skirtame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Rekomenduojame apsilankyti ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje, kurioje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis.

Informacijos apie nuotolinį ugdymą, rekomendacijų ugdymo įstaigoms ir tėvams taip pat galite rasti ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje adresu https://svietimas.vilnius.lt

Atkreipiame dėmesį dėl vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių: jiems organizuojamas ugdymas bei taip pat teikiamos ir  individualios švietimo pagalbos specialistų (logopedo, psichologo ir kt.) konsultacijos.

 Primename, kad Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dirba nuotoliniu būdu. Tarnybos specialistai  teikia metodinę pagalbą  darželių administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams,  vykdo individualias konsultacijas vaikų tėvams (globėjams). Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt, arba tel. 852650908.

Visą aktualią informaciją rasite čia: http://vilniausppt.lt/

Tikimės glaudaus bendradarbiavimo, geranoriškumo ir sklandaus nuotolinio ugdymo organizavimo.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į įstaigos administraciją tel. (85) 243 2603 arba el.p. rastine@lokiukogiraite.vilnius.lm.lt

Sprendimas. Nuotolinis mokymas

Darbo karantino sąlygomis planas

Veiksmų planas patvirtinus Covid-19 užsikrėtimo atvejį įstaigoje


Vilniaus PPT darbas karantino metu


                        

  

titulinis

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ

LOPŠELIS-DARŽELIS „LOKIUKO GIRAITĖ“

Adresas: Kovo 11-osios g. 54, LT-27125 Grigiškės 
Telefonas:   (8 5) 2432603
Faksas:  (8-5) 2434873
El. p.: rastine@lokiukogiraite.vilnius.lm.lt

Steigėjas - Vilniaus savivaldybės taryba
Įmonės kodas:
 190648777
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Aušra Pauliukonienė-Butkevič

 

Meilė, pagarba, pasiaukojimas, gailestingumas, pasitikėjimas, tiesos, gėrio ir grožio siekis. Jos charakterizuoja asmenybę. Ankščiau šias vaikų savybes ugdė tradicinis tikėjimas bei kultūra. Šiandien tradicinės vertybės žlunga. Jei norime, kad vaikas turėtų šias žmoniškąsias savybes, privalome jas atitinkamai ugdyti.