Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad 2024 metais visoje Lietuvoje akredituotą pagalbą nukentėjusiems asmenims organizuoja ir teikia 23 pagalbos tarnybos. Pagalbą turi teisę gauti asmenys, nukentėję nuo bet kokios nusikalstamos veikos, bei asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai. Pagalbos galima kreiptis į bet kurią šalyje veikiančią pagalbos tarnybą nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

 

Plačiau

Konkursas direktoriaus pareigoms užimti: https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?t=2

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „LOKIUKO GIRAITĖ“

Adresas: Kovo 11-osios g. 54, LT-27125 Grigiškės
Telefonas: +370 52432603
Faksas: +370 52434873
El. p.: rastine@lokiukogiraite.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus savivaldybės taryba
Įmonės kodas: 190648777
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Aušra Pauliukonienė-Butkevič

Lopšelis-darželis ,,Lokiuko giraitė“ įkurtas 1988 m. spalio mėn. Tai 12 grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.

Vaikai ugdomi lietuvių kalba:
4 – lopšelio grupės (1,5m-3m)
6 – darželio grupės (3m-5/6m)
2 – preišmokyklinio ugdymo grupės (5/6m-6/7m)

MISIJA

Tenkinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bendradarbiauti su socialine aplinka, sudaryti sąlygas vaikų saugumui ir darniam vystymuisi.

VIZIJA

Aukštos pedagoginės kultūros ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, visapusišką jo gebėjimų sklaidą, laisvo, doro ir atsakingo žmogaus ugdymą.

FILOSOFIJA

Vaikystė – tai ne tik pasirengimas mokyklai, ateičiai, bet ir gyvenimas čia ir dabar – smagus, turtingas, lavinantis, atitinkantis vaiko amžiaus ir raidos ypatumus, asmenines savybes.

Meilė, pagarba, pasiaukojimas, gailestingumas, pasitikėjimas, tiesos, gėrio ir grožio siekis. Jos charakterizuoja asmenybę. Ankščiau šias vaikų savybes ugdė tradicinis tikėjimas bei kultūra. Šiandien tradicinės vertibės žlunga. jei norime, kad vaikas turėtų šias žmoniškąsiais savybes, privalome jas atitinkamai ugdyti.