Vadovaujantis  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymu

ugdymo įstaigų veikla stabdoma, vaikai nepriimami nuo kovo 13 d. iki balandžio 17 d.

                                                                                                                                                        

nuo š. m. kovo 13 d. pradėtas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu.

Mūsų įstaigos pedagogai vykdo ugdymą
Facebook Messenger susirašinėjimų ir pokalbių programoje (sukurtos paskyros kiekvienai darželio grupei) ir Padlet programoje.

Tėvams ir pedagogams papildomai siūlome naudotis: https://www.e-mokymosi.lt/courses/ugdymosi-avilys

Metodinio įrankio paskirtis – kurti ir kaupti didaktinę medžiagą (pagal ugdymosi sritis ir vaikų amžiaus grupes) veikloms plėtoti nuotoliniu būdu, dalintis metodinėmis gairėmis atvirame portale, skirtame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Rekomenduojame apsilankyti ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje, kurioje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis.

Informacijos apie nuotolinį ugdymą, rekomendacijų ugdymo įstaigoms ir tėvams taip pat galite rasti ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje adresu https://svietimas.vilnius.lt

Atkreipiame dėmesį dėl vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių: jiems organizuojamas ugdymas bei taip pat teikiamos ir  individualios švietimo pagalbos specialistų (logopedo, psichologo ir kt.) konsultacijos.

 Primename, kad Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dirba nuotoliniu būdu. Tarnybos specialistai  teikia metodinę pagalbą  darželių administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams,  vykdo individualias konsultacijas vaikų tėvams (globėjams). Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt, arba tel. 852650908.

Visą aktualią informaciją rasite čia: http://vilniausppt.lt/

Tikimės glaudaus bendradarbiavimo, geranoriškumo ir sklandaus nuotolinio ugdymo organizavimo.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į įstaigos administraciją tel. (85) 243 2603 arba el.p. rastine@lokiukogiraite.vilnius.lm.lt

Sprendimas. Nuotolinis mokymas

Darbo karantino sąlygomis planas

Veiksmų planas patvirtinus Covid-19 užsikrėtimo atvejį įstaigoje


Vilniaus PPT darbas karantino metu


                        

  

titulinis

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ

LOPŠELIS-DARŽELIS „LOKIUKO GIRAITĖ“

Adresas: Kovo 11-osios g. 54, LT-27125 Grigiškės 
Telefonas:   (8 5) 2432603
Faksas:  (8-5) 2434873
El. p.: rastine@lokiukogiraite.vilnius.lm.lt

Steigėjas - Vilniaus savivaldybės taryba
Įmonės kodas:
 190648777
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Aušra Pauliukonienė-Butkevič

 

Meilė, pagarba, pasiaukojimas, gailestingumas, pasitikėjimas, tiesos, gėrio ir grožio siekis. Jos charakterizuoja asmenybę. Ankščiau šias vaikų savybes ugdė tradicinis tikėjimas bei kultūra. Šiandien tradicinės vertybės žlunga. Jei norime, kad vaikas turėtų šias žmoniškąsias savybes, privalome jas atitinkamai ugdyti.