Dėmesio, nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka:   Mokėjimo tvarka nuo 2020 m.

 

titulinis

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ

LOPŠELIS-DARŽELIS „LOKIUKO GIRAITĖ“

Adresas: Kovo 11-osios g. 54, LT-27125 Grigiškės 
Telefonas:   (8 5) 2432603
Faksas:  (8-5) 2434873
El. p.: rastine@lokiukogiraite.vilnius.lm.lt

Steigėjas - Vilniaus savivaldybės taryba
Įmonės kodas:
 190648777
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Aušra Pauliukonienė-Butkevič

 

Meilė, pagarba, pasiaukojimas, gailestingumas, pasitikėjimas, tiesos, gėrio ir grožio siekis. Jos charakterizuoja asmenybę. Ankščiau šias vaikų savybes ugdė tradicinis tikėjimas bei kultūra. Šiandien tradicinės vertybės žlunga. Jei norime, kad vaikas turėtų šias žmoniškąsias savybes, privalome jas atitinkamai ugdyti.