Įstaigoje vykdomos neformaliojo ugdymo pagrindinės programos:

  • „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ – priešmokyklinio ugdymo grupei.
  • Pagal pedagogų parengtą bendrojo ugdymo programą ,,Žingsneliai“, į  kurią integruota "Žmogaus saugos programa", patvirtinus steigėjui, pradėjome  dirbti nuo 2007m. rugsėjo. Programa skirta 2-6 metų vaikams.

Vaikų sveikatos ugdymo programa „Žingsneliai II”

Projektinė veikla 2013-2014 m. m.

Projektinė veikla 2014-2015 m.m.

PROJEKTINĖ VEIKLA 2015-2016

Dienos ritmas