Įstaigoje vykdomos neformaliojo ugdymo pagrindinės programos:

  • „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ – priešmokyklinio ugdymo grupei. https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(2).pdf
  • Pagal pedagogų parengtą bendrojo ugdymo programą ,,Žingsneliai“, į  kurią integruota "Žmogaus saugos programa", patvirtinus steigėjui, pradėjome  dirbti nuo 2007m. rugsėjo (atnaujinta ir pritarta steigėjo 2017 m. rugpjūčio 28 d. Įsak. Nr. 30-2109). Programa skirta 2-6 metų vaikams.

Vaikų sveikatos ugdymo programa „Žingsneliai II”

Dienos ritmas