Įstaigoje vykdomos neformaliojo ugdymo pagrindinės programos:

 

  • Pagal pedagogų parengtą bendrojo ugdymo programą ,,Žingsneliai“, į  kurią integruota "Žmogaus saugos programa", patvirtinus steigėjui, pradėjome  dirbti nuo 2007m. rugsėjo (atnaujinta ir pritarta steigėjo 2017 m. rugpjūčio 28 d. Įsak. Nr. 30-2109). Programa skirta 2-6 metų vaikams.

2022-01-01 Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

STEAM_priešmokykliniame amžiuje

Vaikų sveikatos ugdymo programa „Žingsneliai II”

DIENOS RITMAS