Vaikai maitinami  tris kartus per dieną.

Valgiaraštis 1-3 m. amžiaus vaikams

Valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams


Vaiko mitybai dienai skiriama:

 • lopšelio grupės  vaikui –     2.20 Eur 
 • darželinio ir  amžiaus vaikui – 2,50 Eur    
 • preišmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur (pusryčiams skiriamo 30 proc.(0,75 Eur), pietums - 45 proc. (1,13 Eur), vakarienei – 25 proc. (0,62 Eur.));

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

 • lopšelio grupėse -  1,70 Eur.
 • darželio grrupėse – 1,90 Eur
 • priešmokyklinio ugdymo grupėse  – 1,90 Eur

Mėnesinis mokestis:

1. Vadovaujantis Vilniaus savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr.1-305  

nustatyti  1,00 Eur visoms šeimoms ir   0.50 Eur   mokestį    socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

Du mėnesius nesumokėjęs už maitinimą arba nelankęs darželio, vaikas gali būti išbraukiamas iš darželio sąrašų.

Norintys gauti mokesčio už vaiko maitinimą lengvatą, pateikia direktorei prašymą, gimimo liudijimus ir pažymas.

Norintys išvykti iš darželio, pateikia prašymą direktorei.

 

Atleisti nuo mokesčio už maitinimą:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jeigu vaikas nelanko ikimokyklinės įstaigos dėl ligos;
 • tėvų atostogų metu;
 • jei vaikai nevedami į ugdymo įstaigą dėl oro temperatūros žemesnės nei -20° C;
 • moksleivių atostogų metu (jei šeimoje yra mokyklinio amžiaus vaikai);

 

Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50%:

 • jei vaikas turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų (jei vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose);
 • jei vaikas auga studento ar moksleivio (bendrojo ugdymo programa) šeimoje, iki jam sukas 24 metai. Lengvata netaikoma, jeigu studijos sustabdomos arba studentas yra akademinėse atostogose.
 • vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija, sunkios formos alergija, tėvams pateikus ligą patvirtinačius dokumentus.

Prašymas dėl mokesčio 50 % lengvatos už vaiko maitinimą

 Prašymas dėl mokesčio 100 % lengvatos už vaiko maitinimą