Lopšelio-darželio ,,Lokiuko giraitė'' nuostatai

Mokytojų tarybos nuostatai

Mokyklos tarybos nuostatai

Metodinės grupės nuostatai