Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos / Kvalifikacinė kategorija

  Aušra Pauliukonienė- Butkevič              

  Direktorė

  Marija Volkova 

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  Edita Borisevič

  Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

  Valentina Maciulevičienė 

  Vyriausioji buhalterė

  Asta Volujevičienė

  Sekretorė

  Vilma Šeškuvienė

  Dietistė

  Nijolė Jakštienė

  Vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Alina Jasovičienė

  Mokytoja metodininkė ikimokykliniam ugdymui

  Justina Voitkevič

  Mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Inga Kvaraciejienė

  Mokytoja metodininkė ikimokykliniam ugdymui

  Laimutė Mikalajūnienė

  Vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Inga Sūnelaitienė

  Mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Lidija Molevičienė

  Vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Birutė Pajarskienė

  Vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Aldona Sabonienė

  Vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Ona Varanauskaitė

  Vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Aladona Vaitkevičiūtė

  Mokytoja metodininkė ikimokykliniam ugdymui

  Regina Butėnienė

  Vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Jevgenija Babonienė

  Mokytoja metodininkė ikimokykliniam ugdymui                                                    

  Ala Ziuganova

  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja metodininkė ikimokykliniam ugdymui

  Jolanta Brazauskienė

  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja metodininkė ikimokykliniam ugdymui

  Irena Šmigelskienė

  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja metodininkė ikimokykliniam ugdymui

  Anžela Janovič

  Mokytoja ikimokykliniam ugdymui / Socialinė pedagogė

  Irena Bakšienė

  Vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui 

  Rima Kurbakovienė

  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas  Mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Audronė Baltulionytė

 Vyresnioji mokytoja ikimokykliniam ugdymui 

  Dijana Kanarskienė

  Mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Lilija Andraloit

  Mokytoja ikimokykliniam ugdymui

  Erika Urbienė

  Mokytoja ikimokykliniam ugdymui / Psichologė

  Virginija Klimavičienė

  Meninio ugdymo pedagogė  Meninio ugdymo  mokytoja  metodininkė   ikimokykliniam ugdymui

  Edita Zaksienė

  Logopedė

  Audrius Puplevičius

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fizinio lavinimo)

   Jelena Baradulina

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Tanė Adamovič

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Svetlana Balesinova

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Violeta Borina

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Česlava Kareiva

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 Rita Tupikovskienė

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Zofija Lichodej

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Irena Lisovskaja

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Irina Voišnarovič

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Žaneta Šoblinskienė

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Eva Kartanovič

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

  Gražina Kondratovič

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja