Aušra Pauliukonienė-Butkevič   direktorė 

 

Marija Volkova   direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 

Edita Borisevič   direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 

Valentina Maciulevičienė    vyriausioji buhalterė