Dalyvaujame projekte „Jausk, atpažink, išreikšk“

Bendradarbiaujame su:

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento ikimokyklinio ugdymo skyriumi;
  • Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšeliu-darželiu ,,Pelėdžiukas“;
  • Grigiškių pradine mokykla;
  • Grigiškių Menų mokykla;
  • Vaikų teisių ir apsaugos tarnyba;
  • Socialinės Rūpybos skyriumi;
  • Naujamiesčio metodiniu būreliu ,,Spindulys“;
  • Vilniaus miesto Pedagogine Psichologine tarnyba;
  • Vaiko raidos centru.